مرور رده

ضرب المثل

بخیل سومی را خدا بکشد

داستان ضرب المثل بخیل سومی را خدا بکشد اگر کسی در زندگی خسیس باشد و خیر و خوبی او به دیگران نرسد این ضرب المثل…

من میگم نره تو میگی بدوش؟!

ضرب المثل من میگم نره تو میگی بدوش به كسی گفته می‌شود كه اصرار زیاد به كار غیرممكن دارد. در دوره‌ای…