مرور رده

معما و تست هوش

تست هوش ( سری ۱ )

همانطور که در تصویر بالا نیز مشخص شده، 8 توپ داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص…