مرور رده

موفقیت ، کسب و کار

مطالب انگیزشی (سری ۱)

- برعكس عمل كن! دَه روز، بجاى اينكه احساسِ يك آدم ضعيف و غمگين را داشته باشى احساسِ يك انسانِ با اقتدار و قوى را…