مرور رده

روانشناسی

شخصیت شناسی از روی گروه خونی

شاید برایتان جالب باشد که بدانید حتی گروه خونی شما میتواند شخصیت شما را نمایان کند. به اعتقاد روانشناسان تمام اجزای…

تست شخصیت شناسی جالب

تصور کنید در بیابان خشک و بی پایانی در حال راه رفتن هستید خسته،گرسنه،تشنه،پس از 5 ساعت پیاده…

مطالب انگیزشی (سری ۱)

- برعكس عمل كن! دَه روز، بجاى اينكه احساسِ يك آدم ضعيف و غمگين را داشته باشى احساسِ يك انسانِ با اقتدار و قوى را…